Koirakikka

tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.12.2020. Viimeisin muutos 03.12.2020.

KoiraKikka Oy
Suurijärventie 77, 18300 Myllyoja

Kirsi Översti
koirakikka@gmail.com
+358 40 415 3952
Y-tunnus: 2157228-6

Rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään kohdennettuun markkinointiin ja kohdennetun asiakaskokemuksen parantamiseen. Tietoja keräämme sivuston yhteydenottolomakkeella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tiedot halutuista palveluista ja ajankohdista.

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan kuin niitä tarvitaan tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. ja käytämme Google Analytics -työkalua sivuston liikenteen seuraamiseen.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan kuin niitä tarvitaan tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. ja käytämme Google Analytics -työkalua sivuston liikenteen seuraamiseen.

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Suurijärventie 22
18600 Heinola

koirakikka.varaukset@gmail.com
Y-tunnus 2157228-6